Montáž

montaz1

Začínáme rozměřením plochy.

montaz2

Po rozměření umístění na stěně (velikost spáry 10-13mm) naneste tmel Izoflex zubovou stěrkou se zubem 4x4 mm.

montaz3

Začněte lepit nejprve rohové pásky délky 360mm.... Při ohýbání rohových pásek přes roh, nahřejte horkovzdušnou pistolí. Zabráníte prasklinám.

montaz4

Pokračujte v nalepování pásek v délce 240mm.

montaz5

Spáru dokončete vyhlazením tmelu mezi páskami mokrým štětcem.

montaz6

V případě potřeby můžete délku upravit nůžkami. Díky tloušťce a struktuře jsou pásky snadno ohebné, po vytvrdnutí tmelu se však stávají vysoce odolnými vůči povětrnostním vlivům.

montaz7

Jestliže se objeví na rohových páskách praskliny, je možno je zapravit retušovací hmotou.

Technický list + doporučený postup přípravy podkladu a montáže

1. PRODUKT
Fasádní obložení z pružných obkladů IZOFLEX, upevněno lepidlem IZOFLEX-SK

2. POUŽITÍ
Je určen pro fasády, sokly, renovace starých fasád nebo jako dekorativní a ochrannou vrstvu.
V izolačních systémech budov, které používají polystyren nebo jako dekorativní přísada uvnitř budovy.

3. SLOŽENÍ
Složení: křemenný písek (cca 92-93%), vodné disperze syntetických pryskyřic, minerální plniva, hydrofobní činidlo, barviva, modifikátory.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE
Podrobné technické údaje jsou uvedeny v technickém schválení a ve vnitrostátním prohlášení o shodě.

5. VLASTNOSTI
Pásky se vyznačují vysokou elasticitou, jsou tenké (asi 3 mm) a lehké (asi 4 kg na 1 m2 povrchu)
Vyrábí se v 15 barvách, 3 šířkách a 2 délkách (nebo ve velikostech a barvách dle objednávky zákazníka):
Lepidlo: trvale elastické, s vysokou přilnavostí a lepicí pevností, vyráběné ve čtyřech barvách (nebo v zakázkové barvě), opravný tmel - pasta připravená k použití ve formě husté pasty, plnění spoje mezi dlaždicemi, vodou a mrazuvzdorným
Penetrace  - základní nátěr: vodou ředitelný, hluboce pronikající, snižuje a vyrovnává podklad, snižuje prašnost a zpevňuje podklad

6. PŘÍPRAVA PODKLADU / MONTÁŽE
Podklad musí být nosný, kompaktní, suchý, čistý od prachu, nečistot, zbytkových olejů a tuků, zbytků laků, plísní, řas, mechy atd. Omítky, povrch špatně přilnavý, nátěrové barvy musí být zcela odstraněny. Na podklad naneste základový nátěr - penetraci IZOFLEX. Před lepením ponechte technologickou přestávku cca 4hodiny, v závislosti od teploty a vlhkosti.
IZOFLEX lepidlo má konzistenci připravenou k použití. Před nanesením na stěnu promíchejte lepidlo. Lepení pásek IZOFLEX se doporučuje začínat od horní části povrchu.
Lepidlo se nanáší 4 mm ozubenou stěrkou. Při vyšších teplotách a nízké vlhkosti může být doba rychlejší doba schnutí lepidla. Prodlužte ho jemným postřikem čistou vodou.
Desky se připevňují  podle stanovené vazby, pečlivě přitlačíte celý povrch desky ke stěně a udržujete mezery cca šířka 10-12mm.
Po důkladném nalepení dlaždic se lepidlo vyhladí vlhkým štětcem.
Pokud je to nutné, desky se rozřezávají - nůžky nebo nůž.
Očistěte nástroje ihned po práci. Materiál lze odstranit pouze mechanicky.
Povrch, který má být obložen, by měl být chráněn před příliš silným větrem nebo silným deštěm, slunečnímu záření.
Optimální pracovní podmínky: teplota vzduchu, podklad a výrobek by měly být v rozmezí +5 ° C
až 25 stupňů Celsia. Nižší nebo vyšší teploty z optimální polohy mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti výrobku. Čas sušení lepidla za optimálních podmínek je od 2 hodin. V teplotách +5 až 48 hodin. 
Nepoužívejte na zmrazených podkladech nebo v přítomnosti mrazů.

7. SPOTŘEBA 
dlaždice - od 44 do 66 kusů na 1m2 povrchu v závislosti na rozměrech dlaždic
lepidlo - od 2,30 do 2,50 kg. na 1m2 povrchu
základní nátěr - 0,1 až 0,15 l / 1 m2 povrchu v závislosti na savosti podkladu

8. BALENÍ
Pásky: balení pouze po 1m2 a 5m2 
Lepidlo: kbelíky o objemu:  5kg., 9kg., 20kg
Penetrace  - základní nátěr: nádoby o objemu: 1 l. 5 l.
Obaly po vyprázdnění lze považovat za ekologický odpad. Každé balení jak pásek, lepidla a penetrace obsahuje návod na použití.

9. SKLADOVÁNÍ
Chraňte dlaždice před vlhkostí a uložte je na suchém místě; lepidlo a penetraci: do 12 měsíců od data výroby, pokud jsou skladovány v originálních nepoškozených obalech, při teplotách nad +5 °C
Chraňte před mrazem a silným slunečním světlem.