Reklamace

Škody a reklamace

 

Jak probíhá předání zásilky řidičem? Mohu kontrolovat obsah zásilky z důvodu možného poškození?
Doručující řidič nemá povinnost, při předání zásilky na adrese doručení čekat, než si příjemce zkontroluje obsah zásilky. Pokud zásilka při doručení vykazuje nějaké známky poškození a je pravděpodobné, že by obsah mohl být poškozen, má příjemce možnost zásilku převzít s výhradou (zápis s řididčem - řidič má formulář), popř. nepřebírat vůbec. Pokud příjemce zjistí, že je zásilka poškozena až po převzetí, je povinen toto poškození nahlásit na naší společnost do 2 pracovních dnů. 

 

Jaký je postup nahlášení reklamace, když obdržím poškozenou zásilku?
Pokud obdržíte poškozenou zásilku, je potřeba toto poškození na naší společnost nahlásit do 2 pracovních dnů od data předání zásilky. Nahlášení škody proveďte výhradně emailem na adresu izoflex@seznam.cz. Vždy je potřeba uvést kompletní adresu doručení, telefonický kontakt, číslo reklamované zásilky a co bylo poškozeno, případně obsah zásilky, důkladná fotodokumentace nutná. Se zásilkou nesmí být manipulováno a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody.

 

Ze zákona je na vyřízení reklamace lhůta 30-ti dnů od písemného oznámení.

 

Na pozdější reklamace nemůže být brát zřetel.

 

Děkujeme